Teren przemysłowy na sprzedaż

 • teren przemysłowy i komercyjny
  25.245 Mkw
   Sypialnie
   Łazienki
 •  Polska, sprzedaż Polska
  PLN 2.577.000
   Parking
  Zabrze
 • Typ
  teren przemysłowy i komercyjny
 • Status
  Polska, sprzedaż Polska
 • Lokalizacja
  Zabrze
 • Cena
  PLN 2.577.000
 • Łazienki
 • Sypialnie
 • Parking
 • Pow.
  25.245 Mkw
 • Pow. działki
  25245

Szczegóły i Opis

Lokalizacja i opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta Zabrze, w dzielnicy Biskupice, przy ul. Zamkowej, w strefie pośredniej – przemysłowej miasta.

Nieruchomość sąsiaduje z terenami produkcyjno-usługowymi, zabudowanymi nowymi budynkami o ciekawej architekturze (Instytut Chemicznej przeróbki węgla). Nieruchomość pod względem sposobu użytkowania posiada dobra lokalizację.

Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada aktualnie uregulowany bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej. Nieruchomość posiada również dostęp do ul.Ziemskiej poprzez działkę, która jest dla kupującego GRATIS.
W niedalekiej odległości przebiega droga krajowa nr 88 posiadająca połączenie z autostradą A1.

Opis składnika gruntowego: 

- działka o pow. 5.636mkw – obecnie niezabudowana (jest możliwość wybudowania hali o powierzchni użytkowej 2.300 mkw)
- działka o pow. 5.742mkw – obecnie nie zabudowana ( jest możliwość wybudowania hali o powierzchni użytkowej 2.300 mkw)
- działka o pow. 8.942mkw – obecnie nie zabudowana ( jest możliwość wybudowania hali o powierzchni użytkowej 6.150 mkw)
- działka o pow. 3.285mkw – niezabudowana (może stanowić  parking przy wybudowanej hali na wyżej opisanej działce)
- działka o pow. 1.640mkw – stanowi drogę dojazdową do ul. Ziemskiej ( dla kupującego GRATIS)
Łączna powierzchnia oferowanej nieruchomości gruntowej 25.245 mkw.

Teren jest w całości zagospodarowany, ogrodzony i oświetlony. Na części terenu prowadzone są prace porządkowe.


W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- sieć wodociągowa,
- linia energetyczna,
- sieć kanalizacyjna,
- sieć teletechniczna

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

GTeren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XII/126/11 z dnia 04-07-2011r teren wycenianej nieruchomości położony jest na obszarze opisanym następująco:
P- tereny przemysłu, składów i magazynów oraz w części:
Pup – tereny przemysłowo- usługowe.

Szczegółowe ustalenia dla terenu oznaczonego P:
- zabudowa produkcyjna i produkcyjno-usługowa,
- bazy, składy, magazyny, centra logistyczne,
- obiekty zaplecza socjalnego,
- drobna wytwórczość (rzemiosło)
- szkoły przyzakładowe, placówki naukowo-badawcze, usługi kultury i wystawiennictwa,
- obiekty usług technicznych motoryzacji: stacje paliw płynnych, benzynowe, gazowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie, garaże itp.,
- obiekty bazy noclegowej pracowników zakładów przemysłowych,
- obiekty usług różnych w tym komercyjnych- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym komunikacji oraz zieleń,
-maksymalna wysokość zabudowy – 5 kondygnacji nadziemnych; od warunku można odstąpić w przypadku obiektów technologicznych,
- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
- dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Szczegółowe ustalenia dla terenu oznaczonego Pup:
- zabudowa produkcyjna i produkcyjno-usługowa,
- bazy, składy, magazyny, centra logistyczne,
- zabudowa usługowa w tym usługi komercyjne,
- obiekty zaplecza socjalnego,
- drobna wytwórczość (rzemiosło),                                                                                                                                                                                                  – szkoły przyzakładowe, placówki naukowo-badawcze,
- obiekty usług technicznych motoryzacji: stacje paliw płynnych, benzynowe, gazowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie, garaże,
- obiekty bazy noclegowej pracowników zakładów przemysłowych,
- obiekty usługowe różne w tym obiekty usług komercyjnych,
- usługi sportu, turystyki ( w tym turystyki przemysłowej), kultury, rekreacji, (inkubatory przedsiębiorczości),
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym komunikacji oraz zieleń,
- maksymalna wysokość zabudowy – 5 kondygnacji nadziemnych; od warunków można odstąpić w przypadku obiektów technologicznych,
- powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 15% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
- dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Cena ofertowa nieruchomości, gruntu niezabudowanego:
2. 577 000,-PLN netto

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

Mapa i Lokalizacja